Absolvent našej školy:
„Kvalitný v škole, úspešný v živote“ 
 
SOŠ obchodu a služieb – Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola,
Budovateľská 32, 945 01 Komárno
otvára od 1.9.2017
Pomaturitné vyššie odborné štúdium
6335 Q Medzinárodné podnikanie – vyuč. jazyk: slov.
Profil absolventa
Denné trojročné štúdium je určené absolventom gymnázií, stredných odborných škôl s maturitou, s možnosťou získania titulu „DiS“ (diplomovaný špecialista) Prihláška
Maturitné nadstavbové štúdium:
6403 L Podnikanie v remeslách a službách – vyuč. jazyk: slov., maď. Profil absolventa
Denné dvojročné štúdium je určené pre absolventov učebných odborov: kuchár, čašník, servírka, kaderník, stolár, maliar, cukrár a ďalšie v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 282/2009 Z.z. v znení a doplnení neskorších predpisov. Prihláška
Prihlášky do uvedených odborov je potrebné poslať na adresu školy do 31.05.2017.      Info: 035/7740 054 -55
Ako sa prihlásiť na stravovanie sa žiakov
v školskej jedálni v školskom roku 2016/2017?
Tu sú informácie:  icon PDF-slov. jazyk               icon PDF - maď. jazyk
Novozriadený kadernícky a kozmetický salón

 

ODKAZY 

 

klub-moder-ucit

   
 
Kam na vysokú školu?
PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?
 
Naša škola na sociálnej sietifacebook_logo.png  

 Metóda CLIL

V objatí kníh - maratón v nepretržitom čítaní - tu je VIDEO

Mesačné plány aktivít

Prezentácia odborov na našej škole

Hodnotiaca správa za školský rok 2015/2016   TU


 
 Potrebuješ pomôcť, poradiť sa ?
Linka detskej istoty, LDI, NON-STOP 
116 111
Linka detskej záchrany – poradenstvo pre deti a ich rodičov denne od 14.00 - do 21.00 hod.   
0800 121212
Linka detskej dôvery - každý pracovný deň 15.00-21.00
0800 117878
Ďalšie informácie TU