Absolvent našej školy:
„Kvalitný v škole, úspešný v živote“ 

 

NOVÉ ODBORY
   cukrár - kuchár  icon Profil absolventa
 4-ročný učebný odbor
 vyučovací jazyk  -maďarský
   obchodné a informačné služby
   so zameraním na medzinárodné
   obchodné vzťahy  icon Profil absolventa
 4-ročný študijný odbor
 vyučovací jazyk  -slovenský
                           -maďarský
Ako sa prihlásiť na stravovanie sa žiakov
v školskej jedálni v školskom roku 2016/2017?
Tu sú informácie:  icon PDF-slov. jazyk               icon PDF - maď. jazyk
Novozriadený kadernícky a kozmetický salón

 

ODKAZY 

 

Internetová žiacka knižka:

klub-moder-ucit

   
 
Kam na vysokú školu?
PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?
 
Naša škola na sociálnej sietifacebook_logo.png  

 Metóda CLIL

V objatí kníh - maratón v nepretržitom čítaní - tu je VIDEO

Mesačné plány aktivít

Prezentácia odborov na našej škole

Hodnotiaca správa za školský rok 2015/2016   TU


 
 Potrebuješ pomôcť, poradiť sa ?
Linka detskej istoty, LDI, NON-STOP 
116 111
Linka detskej záchrany – poradenstvo pre deti a ich rodičov denne od 14.00 - do 21.00 hod.   
0800 121212
Linka detskej dôvery - každý pracovný deň 15.00-21.00
0800 117878
Ďalšie informácie TU