Absolvent našej školy:
„Kvalitný v škole, úspešný v živote“ 
Nové webové sídlo školy
Od šk. r. 2021/2022 sa uviedlo do prevádzky nové webové sídlo školy. Aktuálne informácie o škole nájdete odteraz na adrese:

Oznamujeme Vám, že z dôvodu poruchy telefónnej ústredne nás môžete kontaktovať na telefónnych číslach 0918 478 240, 035/7740 053, 035/7740 602.

dualbanner

Ponuka odborov
 4-ročné študijné odbory                ukončenie: maturitná skúška
     6317 M      obchodná akadémia      - vyuč. jazyk slovenský
                                                              - vyuč. jazyk maďarský
     6362 M      kozmetička a vizážistka - vyuč. jazyk slovenský
                                                              - vyuč. jazyk maďarský

 3-ročné učebné odbory                 ukončenie: záverečná skúška
     6456 H     kaderník             - vyuč. jazyk maďarský
     6445 H     kuchár                - vyuč. jazyk maďarský
     6444 H     čašník, servírka  - vyuč. jazyk maďarský  

 4-ročný učebný odbor
                 ukončenie: záverečná skúška
     2977 H     cukrár kuchár - vyuč. jazyk maďarský

 2-ročné nadstavbové štúdium       ukončenie: maturitná skúška
     6403 L     podnikanie v remeslách a službách
                     - denné štúdium    - vyuč. jazyk maďarský
                     - večerné štúdium - vyuč. jazyk slovenský


Odkazy

IŽK 

Prezentácia odborov na našej škole


Kam na vysokú školu?
PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

 

 
Naša škola na sociálnej sieti:
facebook_logo.png

Potrebuješ pomôcť, poradiť sa ?
Linka detskej istoty, LDI, NON-STOP 
116 111
Linka detskej záchrany – poradenstvo pre deti a ich rodičov denne od 14.00 - do 21.00 hod.   
0800 121212
Linka detskej dôvery - každý pracovný deň 15.00-21.00
0800 117878
Ďalšie informácie TU