Absolvent našej školy:
„Kvalitný v škole, úspešný v živote“ 
             Ponuka odborov v školskom roku 2018/2019
 4-ročné študijné odbory                 ukončenie: maturitná skúška
     6317 M      obchodná akadémia 
     6329 M 01 obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy 
     6362 M      kozmetička a vizážistka

 3-ročné učebné odbory                   ukončenie: záverečná skúška
     6456 H     kaderník 
     6445 H     kuchár 
     6444 H     čašník, servírka

 2-ročné nadstavbové štúdium        ukončenie: maturitná skúška
     6403 L     podnikanie v remeslách a službách

 3-ročné vyššie odborné štúdium    ukončenie: absolventská skúška 
                                                            s titulom DiS (diplomovaný špecialista)
     6335 Q     medzinárodné podnikanie

            Ponuka odborov v školskom roku 2018/2019 - PDF
Ako sa prihlásiť na stravovanie sa žiakov
v školskej jedálni v školskom roku 2017/2018?

 

ODKAZY 

 

klub-moder-ucit

   
 
Kam na vysokú školu?
PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?
 
Naša škola na sociálnej sietifacebook_logo.png  

 Metóda CLIL

V objatí kníh - maratón v nepretržitom čítaní - tu je VIDEO

Mesačné plány aktivít

Prezentácia odborov na našej škole

Hodnotiaca správa za školský rok 2015/2016   TU


 
 Potrebuješ pomôcť, poradiť sa ?
Linka detskej istoty, LDI, NON-STOP 
116 111
Linka detskej záchrany – poradenstvo pre deti a ich rodičov denne od 14.00 - do 21.00 hod.   
0800 121212
Linka detskej dôvery - každý pracovný deň 15.00-21.00
0800 117878
Ďalšie informácie TU