Absolvent našej školy:
„Kvalitný v škole, úspešný v živote“
NOVÉ ODBORY
   cukrár - kuchár  icon Profil absolventa
 4-ročný učebný odbor
 vyučovací jazyk  -maďarský
   obchodné a informačné služby
   so zameraním na medzinárodné
   obchodné vzťahy  icon Profil absolventa
 4-ročný študijný odbor
 vyučovací jazyk  -slovenský
                           -maďarský

Ako sa prihlásiť na stravovanie sa žiakov
v školskej jedálni v školskom roku 2015/2016?
Tu sú informácie:  icon PDF-slov. jazyk               icon PDF - maď. jazyk

Srdečne pozývame všetkých žiakov 9. ročníkov ZŠ, ich rodičov, učiteľov a výchov-ných poradcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa   06. novembra 2015.

 

            Prehliadka školy sa uskutoční po skupinách v čase od 08,30 hod do 14,00 hod. v sprievode pedagógov našej školy.

 

Informácie na tel. č.: 035/7740054, 055                          e-mail: zssoskn@centrum.sk

 

ODKAZY 

 

Internetová žiacka knižka:

klub-moder-ucit

 

 

 

 
Naša škola na sociálnej sieti:  
facebook_logo.png

 Metóda CLIL

V objatí kníh - maratón v nepretržitom čítaní - tu je VIDEO

Mesačné plány aktivít

Prezentácia odborov na našej škole

 

Hodnotiaca správa za školský rok 2014/2015   TU


 
 Potrebuješ pomôcť, poradiť sa ?

Linka detskej istoty, LDI, NON-STOP 
116 111
Linka detskej záchrany – poradenstvo pre deti a ich rodičov denne od 14.00 - do 21.00 hod.   
0800 121212
Linka detskej dôvery - každý pracovný deň 15.00-21.00
0800 117878

Ďalšie informácie TU