Absolvent našej školy:
„Kvalitný v škole, úspešný v živote“
nove_odbory_2014-2015.gif
   cukrár - kuchár  icon Profil absolventa
 4-ročný učebný odbor
 vyučovací jazyk  -maďarský
   obchodné a informačné služby
   so zameraním na medzinárodné
   obchodné vzťahy  icon Profil absolventa
 4-ročný študijný odbor
 vyučovací jazyk  -slovenský
                           -maďarský

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016
sa uskutoční 2.9.2015 o 8:00 hod.

 

ODKAZY

 

klub-moder-ucit

 

 Metóda CLIL

V objatí kníh - maratón v nepretržitom čítaní - tu je VIDEO

Mesačné plány aktivít

Prezentácia odborov v šk. roku 2013/2014

 

Hodnotiaca správa za školský rok 2013/2014   TU


 
 Potrebuješ pomôcť, poradiť sa ?

Linka detskej istoty, LDI, NON-STOP 
116 111
Linka detskej záchrany – poradenstvo pre deti a ich rodičov denne od 14.00 - do 21.00 hod.   
0800 121212
Linka detskej dôvery - každý pracovný deň 15.00-21.00
0800 117878

Ďalšie informácie TU